Ghế xoay công thái học ngã tựa lung màu đen

1.250.000