Thanh lý bàn làm việc hòa phát 2 hộc treo

750.000