Bàn làm việc trưởng phòng hòa phát có hộc tủ

1.200.000