Ghế xoay lưng lưới loại 1 tồn kho thanh lý

540.000