Ghế xoay văn phòng ngã tựa cao cấp thanh lý

1.350.000